• info@marcosmesa.com

Lones que parlen

Lones que parlen

La primera peça d’aquest experiment la constitueixen una sèrie de fotografies trobades a la muntanya entre uns matolls del bosc. Les imatges s’han desgastat a causa de l’aigua i l’acció dels elements i són resultat d’una sèrie d’abstraccions de diverses tonalitats que evoquen paisatges o territoris vistos des del cel.

Es tracta d’un projecte pictòric, encara en procés, resultant de la recerca en l’entorn d’objectes per configurar composicions plàstiques. Es tracta d’un conjunt de lones adaptades a la tela que conformen una sèrie de paisatges per mitjà de l’acotament del seu marge i la seva composició. Aquest tipus de superficies, que revelen l’erosió i el pas de temps, han estat trobades en diversos llocs i circumstàncies.

fotografías entornos

Fotografías en color encontradas – Girona

lona quemada

Lona de una roulotte abandonada y quemada en un pajar. Girona

lona amarilla

Lona amarilla. Burgos

lona con números

Lona de camión. Burgos

tres birretes

Lona con birretes. Barcelona

lona intervenida

Lona intervenida con composición pictórica

mm